In ấn thi công quảng cáo

TREO BĂNG RÔN QUẢNG CÁO, BANG RON QUANG CAO HCM

TREO BĂNG RÔN QUẢNG CÁO Treo băng rôn ,  treo bang ron quang cao ,  treo co phuon , treo phuon , treo cờ phướn ,  xin giay phep treobang...

XIN GIẤY PHÉP TREO BĂNG RÔN,Xin giay phep treo bang ron, Quảng cáo treo băng rôn trọn gói

Treo băng rôn, treo bang ron quang cao, treo co phuon,treo phuon,treo cờ phướn, xin giay phep treobang ron, xin giấy phép treo băng rôn,Treo băng rôn, treo bang ron quang cao, treo co phuon,treo phuon,treo cờ phướn, xin giay phep treo bang ron, xin giấy phép treo băng rôn,Xin phep treo bang ron

Nhận xin phép treo băng rôn quảng cáo theo yêu cầu khách hàng 

*  XIN GIẤY PHÉP TREO BĂNG RÔN

Tài liệu cần cung cấp :

1. Đơn xin phép (theo mẫu)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)

3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản photo)

4. Hợp đồng thuê treo băng rôn – cờ phướn – biển quảng cáo với Agency (bản photo)

5. Maket nội dung quảng cáo

Khi in bandroLl bạn nhớ in 1 dòng nhỏ nhỏ ở góc là ” theo giấy phép số bao nhiêu, ngày tháng treo…”  nếu không muốn bị gỡ xuống. Nếu không thể chờ đến lúc lấy giấy phép xong mới đi in đc thì bạn cứ in sẵn dấu ‘………’ rồi lấy viết lông dầu ghi số giấy phép và ngày tháng sau cũng được. )
Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More